سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

                           

 

بخش NICU دو واقع در طبقه دوم ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 37 عدد تخت فعال  در صورت نیاز به تخت بیشتر دارای تخت های اکسترا میباشد که نوزدان کلیه سرویس ها در صورت بدحال بودن در این بخش تحت مراقبت میباشند.
شماره تلفن مستقیم بخشNICU: 
044-31977269