سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

فایل های آموزشی احیای نوزاد را دریافت نمایید.

   دانلود : شیوه نامه.pdf           حجم فایل 1201 KB
   دانلود : آئین نامه.pdf           حجم فایل 1591 KB
   دانلود : Lesson_9.rar           حجم فایل 5268 KB
   دانلود : Lesson_8.rar           حجم فایل 6054 KB
   دانلود : Lesson_7.rar           حجم فایل 7191 KB
   دانلود : Lesson_6.rar           حجم فایل 5381 KB
   دانلود : Lesson_5.rar           حجم فایل 10206 KB
   دانلود : Lesson_4.rar           حجم فایل 9419 KB
   دانلود : Lesson_2.rar           حجم فایل 8855 KB
   دانلود : Lesson_3.rar           حجم فایل 10111 KB
   دانلود : Lesson_1.rar           حجم فایل 15234 KB