سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

معرفي مترون مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه


نام و نام خانوادگي

سركار خانم حوریه رحیمی

شماره تماس مستقيم

31977156  044