سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ایمیل
عبدالمجید حمیصی
 متخصص کودکان
 
 شیرین پیری
  متخصص کودکان  
 فرحناز سعیدی
 متخصص کودکان
 
رویا محمودیان
 متخصص کودکان
 
معصومه یگانی
 متخصص کودکان
 
هاشم سلطانی
  متخصص کودکان  
ایرج محمد صالح محمدزاده
   متخصص کودکان  
 بابک ابراهیمی
   متخصص کودکان  
فرحناز بهاروند پزشک عمومی Farahnazbaharvand@gmail.com
 خدیجه علیان
 پزشک عمومی
 Dr.KH.Aliyan@gmail.com
 سعید اعلم رضائیه
 پزشک عمومی
 
 لیلا خیراللهی
 پزشک عمومی
 Leiikhiri75@gmail.com
 مهتاب نیری فر
 پزشک عمومی
 
 شلاله حاجی آوا
 پزشک عمومی
 Sh.hajieva@yahoo.com
 رسول کارگر
 پزشک عمومی
 
بابک رزاق نیا پزشک عمومی