سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جعفر کیاست فر

سمت : رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

رتبه : استادیار 

تلفن  : 31977103

آدرس محل کار : ارومیه خیابان آیت الله کاشانی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

پست الکترونیک : MD_mk1384@yahoo.com