سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

                                                    


نام و نام خانوادگی:  شکراله جنگجو

 

سمت : مسئول واحد تصویربرداری

 

تلفن تماس :  04431977252

 

شرح وظایف محوله مسئول واحد تصویربرداری


 

1-تعیین خط مشی و تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن در واحد

2- سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مربوطه

3- انجام راهنماییهای لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوطه

4-کنترل و نظارت بر امور انضباطی واحد و طرح تکریم ارباب رجوع

5- همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوطه

6- نظارت و سرپرستی و آموزش لازم برای کارکنان و بازآموزان معرفی شده

7-شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

8-ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل بخش و مسئول فنی بخش

9- نظارت برنحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها تحت نظر رادیولوژیست

10- بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه

انجام همه موارد بالا با هماهنگی و نظارت مسئول فنی واحد میباشد.