سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

دکترنگین رستم زاده

آخرین مدرک تحصیلی :

متخصص کودکان

گروه آموزشی :

اطفال

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش اطفال

آدرس محل کار 2 :


پست الکترونیکی :