سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

 

دکتر بابک حیدرپور

آخرین مدرک تحصیلی :

 

متخصص کودکان – فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی :

اطفال

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش اطفال

آدرس محل کار 2 :

 

پست الکترونیکی :