سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

 

بخش ایزوله اطفال واقع در ساختمان سفید طبقه همکف قرار گرفته و دارای 15 تخت فعال میباشد.

شماره تماس بخش :  04431977237