سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

دریافت فایل :

   دانلود : نهاي فوق تخصص.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : متخصصين مرداد.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : متخصص تير1401.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : متخصص خرداد.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : متخصص ارديبهشت.docx           حجم فایل 19 KB