سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

دریافت فایل :

   دانلود : فوق تخصص بهمن.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : تخصص بهمن.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فوق تخصص دي.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : تخصص دي.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فوق تخصص آذر.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : تخصص آذر.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : متخصص آبان1401.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : فوق تخصص آبان 1401.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : متخصص مهر.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : فوق تخصص مهر.docx           حجم فایل 17 KB