سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

نام و نام خانوادگي : دكتر امير نسيم فر

 

سمت اجرائي : معاون آموزشي مركز آموزشي درماني شهيد مطهري

 

مرتيه علمي :  دانشيار


 

فوق تخصص عفونی کودکان 
  
drNasimfar@gmail.com