سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي :     دکتر میررضا قائمی

سمت اجرائي : معاون آموزشي مركز آموزشي درماني شهيد مطهري

مرتيه علمي : استادیار

 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی