سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

بخش هماتولوژی واقع در طبقه سوم ساختمان جدید میباشد که در حال حاضر بیماران جنرال در این بخش بستری میگردد و دارای 19 تخت فعال میباشد.

شماره تماس : 31977656 044