سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

 میر رضا قائمی

آخرین مدرک تحصیلی :

 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

گروه آموزشی :

 کودکان

مرتبه علمی :

 استادیار

عضو هیات علمی :

 بلی

آدرس  محل کار 1 :

بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2 :

خیابان عمار - کلینیک تدبیر