سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر حامد کوه سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی :

 متخصص بيهوشي

گروه آموزشی :

 بيهوشي

مرتبه علمی :

 استاديار

عضو هیات علمی :

بلي

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :