سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 هادي هوشيار

آخرین مدرک تحصیلی :

 متخصص بيهوشي

گروه آموزشی :

 بيهوشي

مرتبه علمی :

 استاديار - عضو هیات علمی

ایمیل :

hooshyarhadi@gmail.com

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :

 بیمارستان امام خمینی ارومیه