سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 
نام و نام خانوادگی :

 دکترمهرداد عزیرپور

آخرین مدرک تحصیلی :

متخصص بیهوشی

گروه آموزشی :

بیهوشی

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2 :

اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره)

پست الکترونیکی : 

mehrdadazizpour@yahoo.com

drmehrdadazizpour@gmail.com