سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر توحيد كرمي

آخرین مدرک تحصیلی :

 متخصص بيهوشي - فلوشيپ بيهوشي كودكان

گروه آموزشی :

 بيهوشي

مرتبه علمی :

 استاديار - عضو هیات علمی

 ایمیل :

 karami.tohid@gmail.com

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه