سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                          دکتر امیر نسیم فر                                                           
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص عفونی کودکان        
گروه آموزشی : اطفال
مرتبه علمی :

دانشيار

عضو هیات علمی : بلی
پست الکترونیکی : drNasimfar@gmail.com
آدرس محل کار 1 : بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان
آئرس محل کار 2 :

خیابان عمار – کلینیک تدبیر

   دانلود : دکتر نسیم فر.pdf           حجم فایل 237 KB