سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

راهنمای کامل بیماریها

   دانلود : لیست مخاطرات بر اساس اولویت – سال 99.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود : ترتيب پوشيدن وسايل حفاظت فردي در كويد 19.pdf           حجم فایل 827 KB
   دانلود : راهنمای اخلاق حرفه ای.pdf           حجم فایل 796 KB
   دانلود : اهم اقدامات انجام شده در دوره اپیدمی کرونا.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : دیالیز.pdf           حجم فایل 14904 KB
   دانلود : داخلی اعصاب.pdf           حجم فایل 24060 KB
   دانلود : جراحی گوش و حلق و بینی.pdf           حجم فایل 13675 KB
   دانلود : جراحی کلیه-اورولوژی.pdf           حجم فایل 3408 KB
   دانلود : جراحی عمومی.pdf           حجم فایل 25984 KB
   دانلود : تنفس.pdf           حجم فایل 24249 KB
   دانلود : پروسیجر.pdf           حجم فایل 25984 KB
   دانلود : اورژانس.pdf           حجم فایل 32513 KB