سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

اخبار بیمارستان

  واحد کنترل عفونت :

 

 

   دانلود : راهنماي كشوري عفونت هاي بيمارستاني.pdf           حجم فایل 2149 KB
   دانلود : راهنماي تزريقات ايمن 94.pdf           حجم فایل 406 KB
   دانلود : راهنمای واکسیناسیون 1394.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : دستورالعمل فراوري مجدد ايمن وسايل يكبار مصرف.pdf           حجم فایل 798 KB
   دانلود : راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : دستورالعمل ضدعفوني دست.zip           حجم فایل 637 KB
   دانلود : دستورالعمل استريليزاسيون فوري.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : جزوه نظام مراقبت سندرميك 97.pdf           حجم فایل 3880 KB
   دانلود : در مواجهه شغليHIV, HCV و HBVپيشگيري.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : اندازه گيري بهداشت دست.pdf           حجم فایل 646 KB