سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

دريافت فايل ها :

   دانلود : کتابچه فرآیندها 99.pdf           حجم فایل 6519 KB
   دانلود : فلوچارت سکته مغزی.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود : فلوچارت سکته قلبی.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود : فرآیندهای ارتقاء یافته و نتایج1399-1398.pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود : پروژه ارتقا فرایند شستن دست.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : پروژه ارتقاء فرایند پانسمان.pdf           حجم فایل 689 KB
   دانلود : پروزه ارتقا فرایند کنترل تب.pdf           حجم فایل 602 KB