سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: پنج شنبه ٢٥ شهريور ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

دریافت فرم  ها و چک لیست ها

   دانلود : formhaye taghzie.pdf           حجم فایل 1652 KB
   دانلود : forme arziabie taghzie.pdf           حجم فایل 988 KB