سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

اتاق عمل سبز(اطفال) واقع در ساختمان جراحی (سبز قدیم) در طبقه دوم میباشد که تمامی اعمال فوق تخصصی جراحی اطفال انجام میشود.