سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

بخش فوق تخصصی  نفرولوژی  و دیالیز صفاقی واقع در طبقه اول ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 20 عدد تخت فعال  میباشد و در این بخش بیماران نفرولوژی ( نارسائی کلیه – UTI – پیلونفریت – سندرم نفروتیک – هنوخ و دیالیز صفاقی و گاها بیماران جنرال که در روزهای آنکالی پزشکان محترم بخش مراجعه مینمایند مانند مسمومیت ها و ... بستری میگردند.
شماره تلفن مستقیم بخش نفرولوژی : 23731977   -044