سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

                           

 

بخش اطفال سه واقع در ساختمان اورژانس (طبقه همکف) دارای 16 عدد تخت فعال میباشد که بیماران جنرال (اسهال و استفراغ – تب و تشنج های ساده و ... بستری میباشند.
شماره تلفن مستقیم بخش اطفال سه:321 31977   -044