سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگي مسئول :  علي آذرمهر

رشته تحصيلي : حسابداري

ايميل : Aliarian1393@gmail.com

شرح وظايف  :

- برگزاري كميته كسورات

- حضور در كميته هاي مربوط به درامد

- بروزرساني تعرفه هاي ابلاغي از وزارت متبوع

- برگزاري جلسات با مسئولين بيمه

- اعلام كسورات اعمالي از طرف بيمه به پزشكان و برگزاري جلسه با پزشكان جهت رفع موضوع

- نظارت و بررسی اسناد پزشکی

- رسیدگی و کاهش کسورات اسناد پزشکی

- اعلام آمار کارکرد نقدی و غیرنقدی

- رسیدگی و بررسی بر نحوه وصول سازمان بیمه

- محاسبه و بررسی پرونده بیماران ترخیصی

- آموزش نحوه اعمال خدمات در سیستم HIS

- ثبت تمامی اطلاعات درامد در سامانه سجاد

- ثبت درامد و تخفیفات و طرح تحول سلامت در سامانه HSE و سیستم تعهدی مرکز 

 

 شرح مختصری از فعالیت واحد :