سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

مسئول واحد تجهیزات پزشکی :رئوف میلان نورانی

مدارک تحصیلی :لیسانس مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک ،کاردان آزمایشگاه

Rauf.milan@GMAIL.COM

 

برخی اقدامات اجرایی در بیمارستان :

1.       انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز که از نظر کمپانی سازنده تجهیز و یا نماینده قانونی آن بلامانع اعلام شده است و کارشناس مربوطه توانايي و مهارت لازم را دارد

2.       نظارت بر تعمیرات تجهیزات پزشکی که توسط شرکت هاي خدمات دهنده انجام مي شود از نظر کیفیت و هزینه هاي قطعات يدکي و اجرت خدمات انجام گرفته

3.       برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای دوره اي PM) تجهیزات پزشکي)

4.       پيگيري جهت عقد قرارداد سرويس و نگهداري ساليانه دستگاه هاي سرمايه اي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن

5.       پیگیری جهت عقد قرارداد کاليبراسيون و کنترل کيفي تجهيزات پزشکي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن

6.       تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

7.       جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهيزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد

8.       بررسی درخواست خریدهای تجهیزات پزشکی بخش ها از نظر ضرورت خرید و انتخاب برند مناسب متناسب با کارايي مورد نياز بخش

9.       نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهيزات پزشکی سرمایه ای اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات

10.    نیاز سنجی آموزشي در زمینه نگهداشت وکاربري تجهیزات پزشکی و پيگيري جهت برگزاري دوره هاي مربوطه

11.   همکاری با دفتر بهبودکیفیت و تنظیم عملکرد در چارچوب استانداردهای اعتباربخشی

12.    شرکت در جلسات وکمیته ها بر حسب ضرورت

13.    انجام سایر امور محوله از سوی ریاست  و مدیریت محترم ، در چهارچوب وظایف واحد تجهیزات پزشکی

 

 

 


   دانلود : كتابچه راهنماي تجهيزات.pdf           حجم فایل 6892 KB