سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

اورژانس بیمارستان شهید مطهری بصورت شبانه روزی آماده پذیرش بیماران اطفال و زنان و عموم مردم میباشد.
دارای 10 تخت اورژانس و یک اتاق مجزا جهت CPR میباشد.
تزریقات زنان ، اطفال و بیماران نیز بصورت شبانه روزی آماده پذیرش بیماران میباشد.
درمانگاه پزشک عمومی نیز بصورت شبانه روزی آماده خدمت میباشد.