سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

امور کلاسها :

1- تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و عملی) قبل از شروع هر نیمسال.

قبل از شروع کاسها ی تئوری و بخش ،برنامه های تئوری و بخش دانشجویان با هماهنگی با مدیران محترم گروه های آموزشی نوشته شده و در تابلو اعلانات آموزش جهت رویت دانشجویا نصب می شود.در ضمن جهت کنترل حضور فیزیکی دانشجویان در کلاس های تئوری و بخش ،لیست اسامی دانشجویان در اختیار همکارن آموزش قرار گرفته تا براساس آن دانشجویان را حضور و غیاب نمایند.در بیمارستان مطهری علاوه بر اینکه در جلسات درسی حضور و غیاب می شوند توسط دستگاه تایمکس نیز مورد حضور و غیاب قرار می گیرند.یکی از وظایف آموزش بیمارستان مطهری ثبت انگشت دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی در دستگاه تایمکس جهت حضور و غیاب می باشد.بعد از اتمام بخش نتیجه حضور و غیاب در اختیار مدیر گروه و در نهایت معاون آموزشی بیمارستان قرا ر گرفته تا در نتیجه ارزشیابی دانشجویان تاثیر داده شود.

2-هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید.

واحد آموزش بیمارستان مطهری حضور فیزیکی اساتید را نیز به صورت ماهانه به دانشکده پزشکی ارسال می نماید .و در ضمن مجموع مرخصی های استفاده شده را به صورت ماهانه به دانشکده پزشکی و کارگزینی اعضاء هیئت علمی جهت اقدامات بعدی ارسال می کند.

3- یکی دیگر از وظایف واحد آموزش ثبت فعالیت های آموزشی اساتید می باشد.برای این کار همکاران واحد آموزش اطفال و زنان در برنامه های مورنینگ حضور پیدا کرده و اسامی اساتید حاضر در جلسات مورنینگ را در برگه های مخصوص ثبت می کنند.همچنین اسامی اساتیدی را که در ارائه کنفرانس های داخل بیمارستان نقش داشته باشند را ثبت کرده و در نهایت در هفته اول ماه بعد، کلیه فعالیتهای انجام گرفته اساتید به دانشکده پزشکی جهت معادل سازی واحد درسی ارسال می شود.

 3- تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران.این بند بیشتر توسط کارشناسان واحد آموزش در دانشکده های مربوطه انجام می شود. و جهت اجرا به واحد های آموزش در بیمارستان ها ارجاع داده می شود.

 4- هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاسها.

هر دوره از دانشجویان معرفی شده به بیمارستان باید یک نفر نماینده داشته باشند که بتواند مسائل مربوط به دانشجویان را از طریق آموزش پی گیری نماید. از جمله  برنامه های آموزشی و یا برگزاری کلاس های که بیشتر دانشجویا در جریان برگزاری آن نباشند.

5-کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاسها و در طول ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشکده در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسی دستگاههای کلاس.

در بیمارستان شهید مطهری به اندازه کافی تجهیزات کمک آموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور،ویژیو الایزر،تلویزیون و سایر وسایل کمک آموزشی می باشد.با توجه به اینکه زمان استفاده از این دستگاهها به دلیل تراکم کلاسهای آموزشی بسیار زیاد بوده و امکان فرسودگی و عدم کارایی در این دستگاهها زیاد است همیشه واحد آموزش سعی داشته است که یک یا چند مورد از این تجهیزات را به صورت یدکی داشته باشد.قبل از شروع هر ترم کلیه دستگاهها از نظر کیفیت و کارایی چک شده و در صورت داشتن نقص در یک یا چند مورد از دستگاهها جهت تعمیر به تعمیرگاه ارسال می شوند. 

 6-هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان

 7-جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها (تئوری و عملی) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان.

 8- اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها.

9- هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها.

 10- چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید.

امور مربوط به دانشجویان :

1-همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده.

2-تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان.

امور مربوط به امتحانات :

1-هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری.

 2-همکاری در دریافت سئوالات اساتید.

3- همکاری در پیگیری ، تکثیر سئوالات و آماده سازی برگه های امتحانی.

 4- همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان.

5- همکاری در دریافت لیست نمرات ازاساتید.

 6-کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، تکثیر سئوالات و هماهنگی با نماینده کلاس مربوطه جهت برگزاری امتحانات میان ترم.

 7 – هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه

 

 

كازشناس آموزش اطفال : خانم كبيري