سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

  ردیف

اسامی

مدرک و رشته تحصیلی

درجه علمی

سمت

ایمیل دانشگاهی

1

دکتر مهران نوروزی

فوق تخصص خون کودکان

استاد یار

مدیر گروه کودکان

رئیس بخش انکولوژی

-

2

دکتر احمد علی نیکی بخش

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

استاد تمام

رئیس کمیته پژوهشی بیمارستان

رئیس بخش نفرولوژی

Anikibakhsh@umsu.ac.ir

3

دکتر هاشم محمودزاده

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

-

4

دکتر شاهصنم غیبی

فوق تخصص گوارش کودکان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش اطفال 1

drgheibi@umsu.ac.ir

5

دکتر ساسان حجازی

فوق تخصص خون کودکان

استاد یار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش هماتولوژی

-

6

دکتر علی آقایار ماکوئی

فوق تخصص نوزادان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش نوزادان

drmacooie@umsu.ac.ir

7

دکتر زهرا فکور

فوق تخصص نوزادان

استاد یار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش NICU

drzfakoor@umsu.ac.ir

8

دکتر ابراهیم صادقی

فوق تخصص عفونی کودکان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش اطفال 2

sadeghi.e@umsu.ac.ir

9

دکتر محمد رادور

فوق تخصص قلب کودکان

استاد یار

هیئت علمی کودکان

m.radvar@umsu.ac.ir

10

دکتر احد قضاوی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش PICU

Ghazavi.a@umsu.ac.ir

11

دکتر کامران دهقان

فوق تخصص نوزادان

استادیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش NICU2

Dehghan.k@umsu.ac.ir

12

دکتر فرید قاضی زاده

فوق تخصص خون کودکان

استادیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش اورژانس

-

13

دکتر امیر نسیم فر

فوق تخصص عفونی کودکان

دانشیار

هیئت علمی کودکان

معاون آموزشی بیمارستان

-

14

دکتر علی زلفی گل

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

هیئت علمی کودکان

-

15

دکتر عزت اله عباسی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

هیئت علمی کودکان

Abasi.e@umsu.ac.ir

16

دکتر حمیدرضا هوشمند

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی

استادیار

هیئت علمی کودکان

Houshmand.hm@umsu.ac.ir

17

دکتر میررضا قائمی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی

استادیار

هیئت علمی کودکان

رئیس بخش اطفال 3

-

18

دکتر مینا حسینی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

هیئت علمی کودکان

-