سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

نام و نام خانوادگی :

 شهرام شکوهی

آخرین مدرک تحصیلی :

متخصص بیهوشی

گروه آموزشی :

بیهوشی

مرتبه علمی :

استادیار

عضو هیات علمی :

بله

آدرس محل کار 1 :

ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2 :

اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره)

پست الکترونیکی :

Shokohi725@yahoo.com

Shokohi.sh@umsu.ac.ir