سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

دریافت استانداردها

   دانلود : استانداردهای اعتباربخشی ملی نسل4.pdf           حجم فایل 1718 KB
   دانلود : شیوه نامه دوره 4 اعتبار بخشی.pdf           حجم فایل 492 KB
   دانلود : نامه ابلاغ استانداردهای نسل 4.doc           حجم فایل 45 KB
   دانلود : estandardhaye parastari.rar           حجم فایل 441 KB
   دانلود : Estandarde rejim.pdf           حجم فایل 223 KB